هم‌اکنون 5 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

مهدویت و خطبه غدیر

شناخت امام زمان و مهدی باوری در خطبه غدیر.
بسم االه الرحمن الرحیم.
امام مهدی موعود در پرتو عبارات خطبه غدیر
مقدمه:
موعود باوری به خاطر اینکه آینده بشریت را تشکیل میدهد در باور تمام ادیان و مذاهب وجود دارد و در کلیت اعتقاد به موعود باوری مشترک هستند ولی در مصداق با همدیگر اختلافاتی دارند و هر کدام منجی و موعود را از خود میدانند.
آری اعتقاد به موعود در کتابهای ادیان مختلف مورد اشاره قرار گرفته شده و به آن وعده داده شده است,اکنون باید گفت که یکی از همین ادیان که بحث موعود را مطرح کرده است دین اسلام است و به دلیل اینکه اکمل و اتم ادیان است به نحو کاملتر و گسترده تری بحث موعود باوری را در تمام جوانب بررسی کرده است.آیات قرآن و روایات را وقتی انسان نگاه کند به این امر پی میبرد من جمله آنجا که در 108 سوره انبیاء فرمود(و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون). همچنین بر اساس اهمیت آینده ی جهان و تشکیل حکومت عدل الهی رسول خدا (ص)و اهل بیت معصومش در احادیث به این امر به شکل گسترده ای پرداخته اند که در کتابهای حدیثی مثل غیبت نعمانی و غیبت طوسی و اکمال الدین و اتمام النعمة مطرح شده اند.یکی از این منابع حدیثی که به امر موعود باوری به شکل زیبایی پرداخته است خطبه ی زیبا و ماندگار غذیر است که سند حقانیت امام اولین تا امام آخرین میباشد.در ذیل به طور اجمالی به این عبارات مهدی باوری در خطبه غذیر خم اغز لسان مبارک رسول خدا(ص)که طبق آیات قرآن کلامش کلام خداوند است میپردازیم.
عبارت اول:
أَلَا إِنَّ خَاتَمَ الْأَئِمَّةِ مِنَّا الْقَائِمُ الْمَهْدِی )آگاه باشید که آخرین امامان که قائم و هدایت کننده است از ماست)
که گویی حضرت با افتخار میفرماید (آگاه باشد که آخرین امامان که قیام کننده ی در راه خدا است و هدایت کننده یه امور پنهانی است(یا هدایت شده ی هدایت کننده است)از خاندان ما میباشد و در آخرالزمان ما هستیم که عاقبت دنیا را رقم میزنیم.
عبارت دوم:
أَلَا إِنَّهُ الظَّاهِرُ عَلَى الدِّین :(قطعا کسی بر همه ی ادیان غالب و پیروز میشود همان مهدی قائم از ما اهلبیت است.)
که این همان معنای آیه ی 33 توبه است که فرمود(هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون)
نکته:نکته جالب این است که رسول الله(ص)اول جنبه ی هدایت گر بودن امام زمان(عج)را مطرح کرده است بعد جنبه ی جنگ و پیروزی بر تمام ادیان جهان را چرا که اول لقب مهدی را در کنار لقب قائم آورد بعد لقب الظاهر را و این یعنی اینکه در قیام امام زمان اول هدایت صورت میگیرد و مردم به سوی دین اسلام و پیروی از امام زمان(عج)کشیده میشوند بعد جنگ و غلبه صورت میگیرد.
عبارت سوم:
أَلَا إِنَّهُ الْمُنْتَقِمُ مِنَ الظَّالِمِین: (آگاه باشید که امام زمان انتقام گیرنده از ظالمان است.)
گویا رسول الله(ص)که میداند همان جمع حاضر چه بر سر اهلبیتش می آورند از همان لحظه به آنان میگوید که ظلم هایتان بی جواب نخوا هد ماند.
عبارت چهارم:
ألَا إِنَّهُ فَاتِحُ الْحُصُونِ وَ هَادِمُهَا:(آگاه باشید که قطعا و بی شک مهدی(عج)تمام دژهای محکم را فتح و نابود میکند)
بسیار زیبا دارد به ظالمان هشدار میدهد که هر چه صلاح پیشرفته و به روز جنگی داشته باشید و هر چه سیستم دفاعی قوی داشته باشید مهدی(عج)همه را در هم شکسته و فتح میکند(چرا که این مهدی(عج)پسر همان کسی است که دژ محکم خیبر را فتح کرد و با یک دست از جا در آورد.)اکنون هم دنیا باید بداندذ که هر چه هم پیشرفت داشته باتشد محکوم به نابودی است اگر مطیع امام زمان(عج)نشود.عبارت پنجم:
أَلَا إِنَّهُ غالب کُلِّ قَبِیلَةٍ مِن أَهلِ الشِّرک و هادیها:(آگاه باشید که او غلبه کننده بر تمامی قبیله های اهل شرک و هدایت کننده ی آنهاست.)
این عبارت هم که شبیه عبارت دوم است از جهاتی,میفرماید که یکی از وظایف و برزنامه های حکومتی امام زمان(عج)هدایت بشریت و غلبه بر مشرکین است که البته به نکته ای زیبا هم اشاره میکند و آن هدایت مشرکین است و این یعنی اینکه امام زمان(عج)حرکتی را آغاز میکند که آنقدر روشن است حتی اهل شرک هم دست از شرک کشیده و از جمله یاران حضرت میشوند.
عبارت ششم:
ألَا إِنَّهُ مُدرِکٌ بِکُلِّ ثَارٍ لِأَولِیَاءِ الله:(آگاه باشید او، به دست آورنده خون همه ی دوستان خداست.)
در این عبارت رسول الله (ص)به یکی دیگر از اهداف حکومتی مهدی موعود(عج)اشاره میکند و آن این است که در ضمن قیام نه تنها عده ای را هدایت میکند بلکه از قاتلین اولیای الهی و کسانی که همکار و همیارشان هستند انتقام خواهد گرفت.حضرت فرمود آنان شنیدند ولی درز کنار انکار اینم عبارات قتل و غارت و ظلم خود را نیز انجام دادند.
عبارت هفتم:
أَلَا إِنَّهُ النَّاصِرُ لِدِینِ اللهِ:(آگاه باشید که او یاور دین خداست)
میتوان گفت که این عبارت شبیه عبارت دوم است که به علت اختصار گویی بحث نمیکنیم.
عبارت هشتم:
أَلَا إِنَّهُ الغَرَّافُ من بَحرٍ عَمِیق:(بدانید او از دریایی عمیق بهره می گیرد.)
در اصطلاح روایات و ادبیات عرب و غیر عرب، دریا به معنی دانش است که یعنی حضرت از علمی سرشار و باطنی و الهی بهره میگیرد.
.عبارت نهم:
أَلَا إِنَّهُ یَسِمُ کَلَّ ذی فَضلٍ بِفَضلِهِ وَ کُلَّ ذی جَهلٍ بِجَهلِهِ:(آگاه باشید! که او به هر ارزشمندی به اندازه ی ارزش او و به هر نادان و بی ارزشی به اندازه ی نادانی اش نیکی کند.)
این عبارت اختصارا میگوید که هر که ارزشی تر باشد بیشتر مورد پسند مهدی موعود(عج)خواهد بود و هر که به جای ارزش ضد ارزشی باشد از دید حضرت بیشتر دور خواهد شد و حضرت به تناسب ارزشها با اشخاص رفتار خواهد کرد.
عبارت دهم:
أَلَا إِنَّهُ خِیَرَةُ اللهِ وَ مُختَارُه:(بدانید او خیرة الله است، مختار الله است.)
این عبارت یعنی حضرت بهترین انسان است و توسط خداوند هک انتخاب شده است برای امر رهبری مردم,گمان بر این است که رسول الله(ص)میخواهد همان اول کار به مردم بفهماند که انتخاب جانشین من خدایی است نه مردمی و کسی که انتخاب میشود بهترین فرد زمین باید باشد که با وجود بهترین جائی برای دیگران نمیماند.
عبارت یازدهم:
ألَا إنَّهِ وَارِثُ کُلَّ عِلمٍ وَ المُحِیط بکل فهم:(بدانید او وارث تمامی علم است و به تمامی فهم و ادراک احاطه دارد.)
کسی که رهبر گروهی آنهم مسلمانان میشود و جانشین رسول الله(ص)میشود باید بهترین باشد در هر چیزی که علم یکی از آنهاست که هر علمی را از نیاکان خویش به ارث برده است.
عبارت دوازدهم:
أَلَا إِنَّهُ المُخبِرُ عَن رَبِّهِ عَزَّ وَجَل و المشید لامر آیاته:(بدانید او از جانب خدایش خبر می دهد و محکم کننده آیات او است. یعنی )
امام زمان عجل الله فرجه علم و اخبارش از سوی خداست نه خودش جدا از خداوند چیزی بگوید و همچنین آیات و نشانه های خداوند را چه آیات درونی انسان چه بیرونی و...محکم و استوار میکند.
عبارت سیزدهم:
ألَا إِنَّهِ الرَّشِیدُ السَّدِیدُ:(بدانید او رشد یافته و استوار است.)
رشید از رشد آمده و به معنای روشن است در مقابل (غی)به معنای گمراهی که یعنی و سدید هم یعنی استوار که یعنی راه امام زمان(عج)روشن و استوار است و عاری است از شک و شبهه و انحراف و گمراهی.
عبارت چهاردهم:
ألَا إِنَّهُ المُفَوِّضُ إِلَیه:(آگاه باشید! او کسی است که امور به او تفویض شده است.)
امام عصر (عج الله تعالی فرجه الشریف) که تنها مجری به تمام معنا و همه جانبه ی اسلام و قرآن است باید مفوض الیه باشد؛ یعنی خداوند باید امر دین را به او تفویض کند تا بتواند دین را در گستره ی زمین نشر بدهد"که میفرماید خداوند اختیار دین را به دست او داده است و او تمام و کمال اختیار دار خداوند است.
عبارت پانزدهم:
ألَا إِنَّهُ قَد بُشِّرَ بِهِ مَن سَلَفُ بَینَ یَدَیه:(بدانید او کسی است که گذشتگان قرون پیش به او بشارت داده اند) همانطور که در مقدمه گفته شد مهدی باوری و اعتقاد به منجی در تمام ادیان بوده است و همه به آینده روشن جهان بشارت داده اند.میتوان گفت این همان کلام خداوند در سوره ی انبیاء آیه ی 108(و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون)که الذکر طبق حدیثی از امام باقر(ع)منظور تمام کتابهای آسمانی است که در تمام آنها وعده به آینده ی روشن(در هر کتابی با عبارتی مجزی)داده شده است.
عبارت شانزدهم
أَلَا إِنَّهُ الْبَاقِي حُجَّةً وَ لَا حُجَّةَ بَعْدَه:(بدانيد! او حجت باقي است و هيچ حجتي بعد از او نيست).
اینجا بحث در این است که او باقی مانده و ذخیره الهی است برای آینذه جهان و تشکیل حکومت عدل الهی و اینکه هیچ حجتی بعد از نخواهد بود.

عبارت هفدهم:
و لا حق الا معه و لا نور الا عنده:
(هیچ حقی نیست مگر همراه اوست و هیچ نوری نیست مگر در نزد اوست. )در عبارت فوق بر سر کلمات «حق» و «نور»، «لا»ی نفی جنس آمده است و می گوید که حق همیشه همراه آن حضرت و نور حقیقی در نزد اوست و با وجود او نه حقی و نه نور حقیقی دیگری وجود دارد.واین یعنی اینکه حضرت مهدی(عج)و راه او حق و نور است و غیر از او هر که باشد باطل و ظلمت است.
عبارت هجدهم
أَلَا إِنَّهُ لَا غَالِبَ لَهُ وَ لَا مَنْصُورَ عَلَيْهِ:
(آگاه باشيد که کسي بر او (امام زمان عج ) غلبه نمي کند، و هيچ کس عليه او ياري نمي شود. )در عبارات پیشین بیان شد که او بر تمام دنیا و ادیان غلبه میکند و اینجا میفرماید که هر که در مقابل او بایستد بی یار و اعوان میماند و نابود میشود.
عبارات نوزدهم، بیستم و بیست و یکم
ألَا وَ إِنَّهُ وَلِيُّ اللهِ فِي أرْضِهِ وَ حَكَمُهُ فِي خَلْقِهِ وَ أمِينُهُ فِي سِرِّهِ وَ عَلَانِيَتِهِ:(آگاه باشيد که او (حضرت مهدي عج ) در زمين ولي خداست و در ميان مخلوقاتش حَکَم خداست و در آشکار و پنهان امانت‌دار خداوند است.) ولی خدا و جانشین خداوند و کسی که اختیار جان و مال ما را از جانب خداوند دارد امانم زمان(عج)است.و او حکم کننده ی خداوند در مورد خلق اوست.و او امین و مورد اعتماد خداوند است در عالم پنهان یعنی غیر مادی و در عالم آشکار یعنی عالم مادی.
اللهم عجل لولیک الفرج و اجعلنی من انصاره و اعوانه و الذابین عنه و المستشهدین بین یدیه بحق سیدتنا زینب(سلام الله علیها)

علی گلی حسین آبادی.
بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود(عج)شعبه دلفان
آخرین ویرایش
در 1394/7/7 16:24

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

بازگشت به ابتدای صفحه

تلفن
نشانی

پیامک
30001366